Braniborská brána

Dominantou Berlína je bezesporu Braniborská brána - symbol současného i minulého Berlína, symbol nedávné historie a rozdělení města za dob studené války.

Braniborská brána stojí v centru města na rozhraní dvou známých a velkých tříd: na západ od ní počíná Straße des 17. Juni (Ulice 17. června), na východ od brány pak pokračuje historická třída Unter den Linden (Pod lípami). S touto stavební památkou je spojeno mnoho historických událostí města (zdroj: Wikipedia).
Braniborská brána byla zřízena roku 1734 jako celní brána v opevnění Berlína. Od roku 1793 ji zdobí dnes proslulá socha, tzv. kvadriga, která představuje okřídlenou bohyni míru Eirene. V době studené války byla brána nepřístupná, protože byla součástí hraničního pásma mezi západním a východním Berlínem. Po pádu berlínské zdi začaly bránou opět proudit davy a ona zůstává symbolem města.