Historie Berlína

První známky o Berlíně nalezneme ve 13. století. Ve století patnáctém se Berlín stává vládním městem braniborských markrabích a kurfiřtů, 1701 pak hlavním městem Pruského království, 1871 hlavním městem nově založené Německé říše. Od té doby se jedná o nejdůležitější město celého Německa.
Ve druhé světové válce bylo město z velké části zničeno (až 40 procent obytné plochy). Po skončení války se Berlín dělí do 4 okupačních zón (Ruská, Britská, Americká a Francouzská).

Stín studené války nad Berlínem se plně projevuje již v roce 1948, kdy dochází k blokádě ruskou stranou a zásobování spojeneckých zbývajících zón (z nichž se stává západní Berlín) je prováděno leteckým mostem. Realita plného rozdělení je dokonána v roce 1961 stavbou berlínské zdi. Po pádu berlínské zdi v roce 1989 se Berlín sjednocuje a stává se oficiálním hlavním městem Německa.