Svobodná Univerzita

Historie Freie Universität se začala psát v roce 1948 jako reakce na pronásledování a nesouhlas s politickým systémem, kterému čelili studenti v tehdejší kritické době při rozdělení města na dvě poloviny. Od tohoto roku také vznikly tři univerzitní hodnoty a zásady, které přetrvaly do dnešních dnů – pravda, spravedlnost a svoboda. Roku 1960 byla univerzita jedním z hlavních míst pro hnutí za větší demokracii a rovnost.

Svobodná univerzita je jedna z největších univerzit v Berlíně a patří mezi elitní vzdělavací vysoké školy humanistických studií. V současné době udržuje univerzita partnerství s více než 130 vědeckými organizacemi po celém světě. Škola nabízí bohaté spektrum vědních oborů, až 160 různých akademických programů např. bakalářské studijní programy z oblasti přírodních věd, ekonomie nebo informatiky, magisterské programy na chemii, medicínu a lékářství, sociologii, historii, evropské jazyky, angličtinu atd. Svobodná univerzita nabízí jako jedna z devíti předních německých univerzit vysoce kvalitní doktorské vzdělání.